ArgZ

Vad är ArgZ?

ArgZ är Automation och Mekatroniks arbetsmarknadsgrupp. ArgZ arbetar med att skapa tillfällen där företag och studenter kan träffas i olika former och faser av studenternas utbildningstid. Detta görs bland annat genom företagspresentationer, studiebesök, vår årliga arbetsmarknadsdag ZMART samt andra evenemang.

Under lunchtid har ni möjlighet att presentera ert företag och berätta vad ni jobbar med för intresserade studenter. Välj mellan flera olika maträtter. Vi bjuder sedan in studenter, bokar en passande lokal och ser till att maten delas ut.

Vi strävar alltid efter att arrangera intressanta evenemang som ger företag möjligheten att lära känna studenter inom Automation och Mekatronik. Det kan exempelvis vara CASE-kvällar, mingelkvällar eller kanske ett studiebesök till ert företag. Självklart är vi öppna för andra förslag. Genom diskussion och öppna dialoger med oss försäkrar vi tillsammans med er att vi anordnar ett event som uppfyller de krav och önskemål ni har.

Vi har möjlighet att sprida information genom flera olika typer av medium, bland annat genom affichering, inlägg på ArgZ’s Facebook sida samt mailutskick. Hör gärna av er med egna förslag och önskemål om hur ni vill nå ut med er information.

Vid intresse kontakta oss på foretag@argz.se för mer information eller prislista 

ZMART

ZMART-dagen är en arbetsmarknadsdag som vi anordnar tillsammans med Maskinteknik. Ett utmärkt tillfälle för studenter att komma i kontakt med företag samt ett forum för företag att visa upp sig själva och de möjligheter man erbjuder. Mässan ligger på hösten och anordnas i fina lokaler i maskinhuset på campus johanneberg. Dagen avslutas med en trevlig bankett för företagsrepresentanter och studenter.

Mässan är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra sig och träffa studenter från de båda programmen. Tänk på att det finns begränsade platser så det är viktigt att anmäla sig i tid för att vara säker på att få en plats.

MER INFO OM ZMART

Utbildningen

Grundprogram

Automation & Mekatronik är en unik utbildning i gränslandet mellan maskin-, elektro- och datateknik. Informationsteknik, IT spelar här en central roll vid framtagning av nya systemlösningar. Att detta område är expansivt är inte förvånande med tanke på att mikrodatorer och elektronik introduceras i stort sett i alla typer av produkter och produktionssystem. Exempel är bilar, flygplan, mobiltelefoner och mobila robotar.

Automation & Mekatronik är en bred generalistutbildning, där dessutom ekonomi, projektledning, miljöteknik och människa-maskinsystem placerar tekniken i ett större perspektiv. Studenterna har stora möjligheter att skapa sin egen profil på utbildningen.

MER INFO

Masterprogram ( Systems, Control and Mechatronics )

Tekniska produkter och system innehåller nästan alltid mikrodatorer, som styr dess funktioner – bilen är ett utmärkt exempel på denna utveckling (t.ex. krockkuddar, låsningsfria bromsar och antisladdsystem). Programmet ger studenten en bred systemteknisk kompetens för kvalificerat ingenjörsarbete med industriell styrning och datorstyrda (inbyggda) produkter och system. Teknikområdet har starkt industriellt intresse och tillämpningarna spänner från små konsumentprodukter till stora tillverkningssystem. Programmet ger studenten också möjlighet till specialisering inom ett delområde (reglerteknik; automation; mekatronik) och/eller inom ett tillämpningsområde eller bransch.

En examen från programmet ger studenten möjlighet att bedöma vinsterna med styrning och automatisering, och att utveckla och använda system för detta inom vitt skilda tillämpningar. Kunskaperna är eftersökta inom bland annat verkstads- och processindustrin, hos underleverantörer och konsultbolag, och behövs också för uppbyggnad av vår infrastruktur för transporter och eldistribution. Därutöver finns möjlighet att arbeta som projektledare, som lärare eller att fördjupa sig med en forskarutbildning.

MER INFO

Student

Följ oss på våra sociala medier för att inte missa kommande event och nyheter

Information kommer snart

 

HUVUDSPONSORER

CPAC Systems

Automation, maneuvering, X-by-wire systems, HMI and hybrid development is what we are having for breakfast. Now we need hungry people joining us in creating products and features that will have an impact on the business of our clients, both within and outside the Volvo Group.

Are you a student from Chalmers, interested in the automotive or marine industry and eager to build the road of the future? Do you like working in a creative and fast-paced environment? Good. We need clever, young people like you that challenge us in our daily work. We offer you exciting projects, advanced technology and a fun workplace with a demanding but family like environment. If you want to be part of our team, are looking for thesis work or summer work, make sure you apply at www.cpacsystems.se. Or come by our office for a cup of coffee.
MER INFO

Tetra Pak

At Tetra Pak we touch millions of people’s lives every day, ensuring better nutrition and healthier lifestyles through safe packaging and food processing solutions. Guided by our global brand promise, PROTECTS WHAT’S GOOD, we strive to make a difference by protecting food, people and our futures. To do this we need more than smart technology.
 
We need smart people too. People like you, who want to work with people like us. Determined to come up with some of the brightest ideas on the planet. It may seem a little excessive for a humble carton company. But when we tell you we’re the largest food processing and packaging company in the world, with more than 5000 patents, then maybe not.
 
Each month, we posts jobs globally in engineering, marketing, design, sales and more.

Find all jobs at Tetra Pak and apply now.

MER INFO